การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์18 ก.ค. 2562 22:53โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:30 ]

             ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ.ปลูกป่าเฉลียมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  โดยมีวัตถุประสงค์
  1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ได้มีส่วมร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

                               


            
                               


       
                               
      

          
                               
Comments