ภาพกิจกรรม


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:55โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 18:42 ]


        ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  

                            


                            


   และร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณรอบๆโรงเรียนและวัดเนินเหล็ก    

                            


                            


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โพสต์19 ก.ค. 2562 01:02โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 01:04 ]


                 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562   ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


     
                              


    
                              


  
                              

การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์18 ก.ค. 2562 22:53โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:30 ]


             ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ.ปลูกป่าเฉลียมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  โดยมีวัตถุประสงค์
  1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ได้มีส่วมร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

                               


            
                               


       
                               
      

          
                               

อบรม ส.ม.ศ. ณ จังหวัดอุบลราชธานี โรงแรมสุนีย์แกรนด์

โพสต์1 ต.ค. 2558 01:24โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
อบรม DLIT รุ่นที่ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

โพสต์1 ต.ค. 2558 01:21โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
อบรม DLIT รุ่นที่ 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

โพสต์1 ต.ค. 2558 00:50โดยนางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์1-6 of 6