ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)


        หมายเลขโทรศัพท์

                เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน                                              056 041 509 

               เบอร์โทรศัพท์รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา           081 284 3098


       ที่ตั้ง

                  45  หมู่ 1  ตำบลโนนเหล็ก  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000


       E-Mail        
            watnonlek.school.gmail.com
    
      Facebook
            ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
      

    แผนที่ 

โรงเรียนวัดโนนเหล็ก


 
Comments