ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร


นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
ครูโรงเรียนวัดโนนเหล็ก

นายประยุทธ์  อุทาน
ช่างไฟฟ้า 4

นางรำเพย  เขตการณ์
ครูโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117  ครูช่วยราชการโรงเรียนวัดโนนเหล็ก

นางศรีรัตน์  สุขกิจวิโรจน์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นางสาวอัญชลี  นิลยี่เรือ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


นางสาวสุชาดา  สุวรรณกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน