หน้าแรก


ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานสถานศึกษา

 • เล่านิทานคุณธรรม ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ในระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี 2
  ส่ง 16 ก.ย. 2562 01:25 โดย นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง         ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562                                                             และร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณรอบๆโรงเรียนและวัดเนินเหล็ก                                                            
  ส่ง 11 ก.พ. 2563 18:42 โดย นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา                  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562   ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา                                                                                                     
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 01:04 โดย นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
 • การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก              ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ.ปลูกป่าเฉลียมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีส่วมร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ                                                                                                                                                               
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 00:30 โดย นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
 • อบรม ส.ม.ศ. ณ จังหวัดอุบลราชธานี โรงแรมสุนีย์แกรนด์
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 23:41 โดย นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
 • อบรม DLIT รุ่นที่ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 23:41 โดย นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่